„Modernizacja oświetlenia scen Teatru”konsola oświetlenia

Zadanie obejmowało zastosowanie najnowocześniejszych technologii: opraw oświetleniowych opartych na diodach LED, konsoli nastawczej oraz zastosowania urządzeń inteligentnych, pozwalających wzbogacić oprawę świetlną widowisk teatralnych.

Kwota dofinansowania: 264 480,90 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.