Modernizacja oświetlenia scen Teatru

konsola oświetlenia

Zadanie obejmowało zastosowanie najnowocześniejszych technologii: opraw oświetleniowych opartych na diodach LED, konsoli nastawczej oraz zastosowania urządzeń inteligentnych, pozwalających wzbogacić oprawę świetlną widowisk teatralnych.

Kwota dofinansowania: 264 480,90 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Modernizacja osprzętu elektroakustycznego

Dzięki dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w listopadzie br. zrealizowano inwestycję pod nazwą „Modernizacja osprzętu elektroakustycznego” o wartości 4.174.668,90 zł. Zadanie obejmowało modernizację systemu oświetlenia scenicznego i akustycznego wraz z osprzętem scen Teatru Dramatycznego w Płocku.
Ponadto w ramach działań zostało sfinansowane uruchomienie systemu łączności inspicjenckiej.

Zakres prac obejmował modernizację:

1. Systemu łączności inspicjenckiej (Duża Scena, Scena Kameralna, Scena Piekiełko, Foyer);

2. Systemu oświetlenia scenicznego (Duża Scena);

3. Systemu akustycznego (Scena Kameralna, Studio nagrań). 

Głównym celem inwestycji była poprawa warunków oświetleniowych i akustycznych sal widowiskowych, co sprawiło, że płocki Teatr stał się bardziej innowacyjny i nowoczesny. Dotychczas istniejąca Infrastruktura techniczna scen, wymieniona w latach 2006-2007, wymagała gruntownej modernizacji. Otrzymana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacja, pozwoliła dostosować parametry scen do wymagań technicznych stawianych przez twórców widowisk teatralnych, ale przede wszystkim oczekiwań publiczności.