Zdała egzamin eksternistyczny – aktor dramatu (1988), dyplom magistra teologii uzyskała na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2010).

 

Fotografie: Waldemar Lawendowski

GALERIA ZDJĘĆ