Widowisko plenerowe o tradycji wiślanej i codziennym życiu mieszkańców terenów nadwiślańskich.

Rok 2017 został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej „Rokiem Rzeki Wisły”. Z tej okazji zapraszamy na spektakl plenerowy Na Wiśle śpiewają oryle. Szlakiem nadwiślańskich gmin Północnego Mazowsza w reżyserii Marka Mokrowieckiego.

Nawiązując do bogatej historii rzeki, realizujemy widowisko, które przypomni ludzi związanych z Wisłą i przybliży dzisiejszym mieszkańcom Mazowsza zanikającą kulturę rzeczną gmin. Spektakl plenerowy, wystawiany zwykle nad brzegiem Wisły, zagramy w 14 miejscowościach.

Scenariusz przedstawienia oparty jest na materiałach archiwalnych – edyktach królewskich, dawnych rozporządzeniach władz miejscowych, wydarzeniach zapisanych w kronikach i innych materiałach źródłowych oraz wspomnieniach mieszkańców nadwiślańskich gmin – m.in. historiach przesłanych do Teatru w ramach konkursu „Opowiedz nam o Wiśle”.

Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.