Popołudnie 7 marca upłynęło w płockim Teatrze na ćwiczeniach przeciwpożarowych. Na Scenie Kameralnej ustawiona była dekoracja do spektaklu „Pierwsza młodość”, a pracownicy techniczni przygotowywali scenę do próby. Przypadkowo doszło do powstania pożaru. Włączyły się czujniki dymu.

Reakcja obsługi Sceny była prawidłowa, poinformowano straż pożarną, a następnie uruchomiono hydrant znajdujący się przy wejściu na widownię. Reszty dokonali już strażacy… Ćwiczenia nie zakładały ewakuacji widowni, pracowników administracyjnych i technicznych. Źródłem pozorowanego pożaru była Scena Kameralna.

Akcja zakładała: przyjazd Straży Pożarnej, lokalizację ognia, rozłożenie węży z dopływem wody we właściwe miejsce, zabezpieczenie terenu. Wszystko wypadło prawidłowo. Płocki Teatr jest przygotowany na zagrożenie pożarowe, choć wszyscy życzylibyśmy sobie, aby nigdy to nie nastąpiło. Poniżej przedstawiamy krótki fotoreportaż z przeprowadzonej akcji. 

GALERIA ZDJĘĆ