Publikacje

Teatr Płocki 1975-1980
wydawca: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
redakcja: Elżbieta Ciółkowska-Ćwik
nakład: 800 szt.

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 1975-1985
wydawca: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
redakcja: Elżbieta Ciółkowska-Ćwik
nakład: 2000 szt.

XX lat Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 1984 - 1996 
wydawca: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 
autorka: Elżbieta Ciółkowska-Ćwik
nakład: 500 szt. 
ISBN 83 904 061-1-X

190 lat Teatru Płockiego, IV część (1996-2002)
wydawca: Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
praca zbiorowa: Marek Mokrowiecki, Leszek Skierski, Bohdan Urbankowski 
ISBN 83 904061-2-8

Teatr w Płocku 1812 - 2012
wydawca: Książnica Płocka
autorka: Barbara Konarska-Pabiniak
Rok wydania: 2012
nakład: 500 szt.
ISBN 978-88028-63-4