Z powodu żałoby narodowej następujące spektakle ulegają zmianie:

Szalone Nożyczki z 15 lutego 2019 o godz. 19.00 zostały przeniesione na 17 lutego 2019, na godz. 19.00. Bilety zachowują ważność.

Prawda zaplanowana na 17 lutego na godz. 19.00 – zostaje odwołana. Kasa zwraca pieniądze za bilety.