OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na stronie internetowej Administratora znajduje się obowiązek informacyjny (zgodnie z art. 13 RODO), w którym wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego ul. Nowy Rynek 11; 09-400 Płock. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą klauzulą informacyjną

PLIKI COOKIES

Informujemy także, iż my i nasi partnerzy wykorzystujemy technologie, takie jak pliki cookies, i przetwarzamy dane osobowe, takie jak adresy IP i identyfikatory plików cookies, w celu spersonalizowania treści w oparciu o Twoje zainteresowania, mierzenia wydajności treści oraz uzyskiwania wglądu w odbiorców, którzy widzieli treści. Kliknij poniżej, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie tej technologii i przetwarzanie danych osobowych w tych celach. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane, kliknij w link Zarządzanie cookies, aby dowiedzieć się jak je wyłączyć.

Informujemy Ciebie, że w ramach serwisu używane są także także tzw. „niezbędne” pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywanie do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania itp. Szczegóły zawarte są w Polityce Prywatności

W przypadku pytań i wątpliwości co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora zalecamy kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - p. Rafałem Andrzejewskim. Kontakt: iod@teatrplock.pl, lub tel. 504 976 690.

Polityka Prywatności  |  Zarządzanie cookies
ROZUMIEM
Znajdź nas:

Regulamin sprzedaży i rezerwacji biletów

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

ORAZ ZASAD UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH
obowiązujący w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

 

Spis Treści:

§ 1 Definicje
§ 2 Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
§ 3 Informacje dla Widzów ze szczególnymi potrzebami
§ 4 Zasady sprzedaży biletów indywidualnych i voucherów
§ 5 Zasady sprzedaży biletów grupowych
§ 6 Zasady sprzedaży biletów online
§ 7 Kasa Biletowa Teatru
§ 8 Ulgi i promocje
§ 9 Zwroty
§ 10 Awaria systemu sprzedaży online
§ 11 Ochrona danych osobowych
§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1
Definicje

Regulamin – regulamin sprzedaży indywidualnej, grupowej i on-line biletów i voucherów na Wydarzenia w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku,      

Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku – państwowa instytucja artystyczna, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 5/99 , NIP 774 000 21 69 z siedzibą w Płocku, ul. Nowy Rynek 11,

Teatr – Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
Bilet – dokument zawierający tytuł, datę i miejsce Wydarzenia uprawniający do wstępu na Wydarzenie,
Wejściówka – rodzaj biletu, który można kupić w dniu przedstawienia i nie ma on przypisanego miejsca na widowni,

Voucher – bilet otwarty o określonym terminie ważności, niezawierający tytułu, daty i miejsca Wydarzenia, umożliwiający wymianę na bilet na konkretne Wydarzenie dostępne w sprzedaży.
Kupujący – osoba/podmiot kupująca/y bilet lub voucher   
Widz – osoba uprawniona do wstępu na Wydarzenie na podstawie biletu,        
Wydarzenia – przedstawienie teatralne i inne wydarzenie artystyczne lub upowszechniające kulturę teatralną odbywające się w Teatrze, objęte systemem sprzedaży biletów,        
Operator płatności – dostawca usługi/systemu informatycznego z zakresu szybkich płatności online,        
Odbiorca – podmiot, na rzecz którego realizowana jest płatność
Pay-by-link – system informatyczny umożliwiający wykonanie szybkiej, bezpiecznej i wygodnej płatności online za dokonane zakupy, automatycznie generujący w bankowości internetowej gotowy przekaz pieniężny, który po zatwierdzeniu przez Kupującego jest realizowany na rzecz Odbiorcy,

Sprzedaż online – sprzedaż biletów i voucherów na Wydarzenia za pośrednictwem strony internetowej www.teatrplock.pl

Strona internetowa www.teatrplock.pl

System sprzedaży online – system informatyczny Teatru umożliwiający sprzedaż biletów i voucherów na Wydarzenie, za pośrednictwem strony internetowej www.teatrplock.pl


§ 2 
Ogólne zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Zakup biletu i vouchera oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Widza regulaminu, którego zasad Widz jest zobowiązany przestrzegać.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze, w tym odwołania przedstawienia bez podania przyczyny. W przypadku zmian w repertuarze lub odwołanego spektaklu Teatr nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z dojazdem na Wydarzenie i za prowizję od sprzedaży, o której mowa w § 6 pkt 9.
 4. Zakupiony bilet stanowi dokument uprawniający do wstępu na Wydarzenie, którego dotyczy.
 5. Bilet podlega weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – po zeskanowaniu czytnikiem kodu nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za vouchery i bilety uszkodzone lub zgubione przez Kupującego.
 7. Widzowie, którzy kupili bilety w cenie ulgowej, przed wejściem na Wydarzenie zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki. Teatr ma prawo odmówić wstępu na Wydarzenie osobom nieuprawnionym do zniżki.
 8. Widz powinien przybyć do Teatru z odpowiednim wyprzedzeniem. Po rozpoczęciu przedstawienia Widzowie będą wpuszczani na widownię dopiero po przerwie. W przypadku spektakli o niestandardowym układzie widowni i bez przerwy, Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. 
 9. Na terenie Teatru oraz podczas Wydarzeń dzieci do 10. roku życia muszą pozostawać wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 10. Podczas Wydarzeń obowiązuje zakaz filmowania, fotografowania i nagrywania dźwięku. Z wyłączeniem akredytacji dziennikarskich i zezwoleń imiennych.
 11. Na widowni obowiązuje zakaz używania urządzeń elektronicznych emitujących sygnały dźwiękowe i świetlne. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów w takich urządzeniach. Wyjątkiem są aparaty słuchowe i aparaty do audiodeskrypcji używane podczas przedstawień z audiodeskrypcją.
 12. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
 13. Na terenie Teatru obowiązuje zakaz używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów, oraz zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 14. Teatr ma prawo odmówić wejścia do budynku Teatru lub wyprosić z budynku Teatru osoby będące pod wpływem alkoholu, środków odurzających oraz osoby zakłócające przebieg przedstawienia.
 15. Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię lub wyprosić z widowni osoby naruszające zasady opisane w pkt. 9, 10, 11, 12, 13 i 14 § 2  bez prawa do zwrotu należności za bilet.
 16. Na widowni Widz może zająć wyłącznie miejsce wskazane na bilecie. Wyjątek stanowią wejściówki. W przypadku wejściówki Widz zajmuje miejsce wskazane przez obsługę widowni Teatru.
 17. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu. Bagaż podręczny musi być zostawiony w szatni.
 18. Teatr udostępnia widzom miejsca zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, stosując ewentualne ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a także podczas obowiązywania przepisów prawa służących zwalczaniu zagrożenia o charakterze innym niż epidemiczne.
 19. Teatr zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na terenie Teatru obostrzeń związanych z bezpieczeństwem, wynikających z obowiązujących w dniu Wydarzenia przepisów. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa aktualizowane są na bieżąco i udostępniane na stronie internetowej Teatru.

§ 3
Informacje dla widzów ze szczególnymi potrzebami

 1. Duża Scena jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia (możliwość użycia aparatów do audiodeskrypcji), słyszenia (pętla indukcyjna), ruchu (dla osób niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich) z wyłączeniem spektakli z niestandardowym układem widowni.
 2. Scena Kameralna im. Jana Skotnickiego i Scena „Piekiełko” są przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie widzenia (możliwość użycia aparatów do audiodeskrypcji) i ruchu (dla osób niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich) z wyłączeniem spektakli z niestandardowym układem widowni.
 3. Audiodeskrypcja i napisy będą dostępne na wybranych Wydarzeniach. Informacje o tych Wydarzeniach można zaleźć w zakładce „Teatr dostępny” na stronie www.teatrplock.pl
 4. Miejsca dla osób z niepełnosprawnością ruchową i na wózkach inwalidzkich oznaczone są ikonką Ikona wózka inwalidzkiego
 5. Bilety dla Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich i niesprawnych ruchowo oraz dla ich opiekunów są dostępne w sprzedaży bezpośredniej, za pośrednictwem rezerwacji telefonicznej oraz drogą internetową na stronie Teatru www.teatrplock.pl, zakładka „KUP BILET”. Ze względu na układ widowni na poszczególnych Wydarzeniach liczba miejsc dla Widzów poruszających się na wózkach inwalidzkich zależy od układu widowni danego Wydarzenia.
 6. Informujemy o konieczności zgłoszenia szczególnych potrzeb w momencie zakupu biletów lub podczas ich telefonicznej rezerwacji pod numerami telefonów: 24 266 38 08, 24 262 48 40 lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro-widza@teatrplock.pl. Pozwoli to zadbać o odpowiednią organizację wizyty w Teatrze (demontaż foteli). Informacja o godzinach pracy telefonicznej rezerwacji biletów aktualizowana jest na bieżąco i umieszczona na stronie internetowej Teatru.
 7. Przy zakupie biletu na przedstawienie z audiodeskrypcją należy zgłosić potrzebę skorzystania z aparatu do audiodeskrypcji. Aparaty wydawane są w dolnym foyer Teatru.
 8. Duża Scena dysponuje pętlą indukcyjną umożliwiającą osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu, posiadającymi aparaty słuchowe indywidualny odsłuch akcji scenicznej. Aby skorzystać z pętli indukcyjnej należy przełączyć swój aparat słuchu w tryb cewki indukcyjnej.   
 9. Potrzebę wprowadzenia na widownię psa przewodnika dla osoby niewidomej należy zgłosić pracownikowi Biura Obsługi Widza przy zakupie biletu.
 10. System sprzedaży biletów jest niedostępny dla czytników ekranu, a alternatywnym sposobem zakupu biletów dla osób niewidomych są telefon: 24 266 38 08 lub e-mail: biuro-widza@teatrplock.pl
 11. Na 48 godzin przed przedstawieniem niesprzedane miejsce numerowane dedykowane osobom z niepełnosprawnością będzie można kupić w sprzedaży ogólnodostępnej.

§ 4
Zasady sprzedaży biletów indywidualnych oraz voucherów

 1. Rezerwacji można dokonywać w Biurze Obsługi Widza w godzinach podanych na stronie internetowej Teatru www.teatrplock.pl
 2. Rezerwacja wymaga podania pracownikowi Biura Obsługi Widza:
  1. imienia i nazwiska osoby rezerwującej lub nazwy firmy,
  2. numeru telefonu kontaktowego,
  3. adresu poczty elektronicznej.
 3. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą wybranego Wydarzenia. Pracownicy Biura Obsługi Widza na prośbę Widza, uwzględniając możliwości Teatru, mogą indywidualnie dokonywać rezerwacji z pominięciem powyższego terminu.
 4. Termin wykupu zarezerwowanych biletów każdorazowo ustalony jest przez pracownika Biura Obsługi Widza, jednakże nie później niż na 5 dni od daty dokonania rezerwacji i nie później niż 7 dni przed datą Wydarzenia.
 5. Jeżeli termin dokonania rezerwacji uniemożliwia wykup w terminach wskazanych w pkt. 4 należy niezwłocznie skontaktować się z Biurem Obsługi Widza.
 6. Brak wykupu zarezerwowanych biletów we wskazanych powyżej terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.
 7. Płatności za zarezerwowane bilety indywidualne należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Teatru 23 1020 1026 0000 1102 0233 3318 lub gotówką w Kasie Teatru. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dane rezerwującego oraz numer rezerwacji. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.

​§ 5
Zasady sprzedaży biletów grupowych

 1. Rezerwacji można dokonywać w Biurze Obsługi Widza w godzinach podanych na stronie internetowej Teatru www.teatrplock.pl
 2. Rezerwacja grupowa jest dokonywana na co najmniej 20 (dwadzieścia) biletów na jedno wydarzenie w tym samym terminie.
 3. Rezerwacja grupowa wymaga podania pracownikowi Biura Obsługi Widza:
  1. danych teleadresowych grupy,
  2. imienia i nazwiska osoby rezerwującej,
  3. numeru telefonu kontaktowego,
  4. adresu poczty elektronicznej.
 4. Rezerwacji grupowej można dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą wybranego wydarzenia. Pracownicy Biura Obsługi Widza na prośbę Widza, uwzględniając możliwości Teatru, mogą indywidualnie dokonywać rezerwacji z pominięciem powyższego terminu.
 5. Zarezerwowane bilety w drodze rezerwacji grupowej należy wykupić w terminie ustalonym z pracownikiem Biura Obsługi Widza, jednak nie później niż 14 dni od daty dokonania rezerwacji grupowej i nie później niż 7 dni przed datą Wydarzenia.
 6. W przypadku zarezerwowanych biletów grupowych na przedstawienia dziecięce i młodzieżowe, odbywające się przed południem w dni powszednie, termin realizacji zakupu biletów ustala pracownik Biura Obsługi Widza. Niewykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji grupowej.
 7. Płatności za zarezerwowane bilety grupowe należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Teatru, podany w potwierdzeniu rezerwacji lub gotówką w Kasie Teatru.  
 8. W przypadku płatności przelewem w tytule przelewu należy podać dane rezerwującego, datę i tytuł przedstawienia. Na prośbę zamawiającego pracownik Biura Obsługi Widza wystawia fakturę przelewową.
 9. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na konto Teatru.
 10. Opłacone bilety grupowe można odbierać w kasie Teatru do dnia Wydarzenia. Z uwagi na komfort widzów prosimy o odbiór biletów najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia.
 11. Bilety z rezerwacji grupowych wydawane są za okazaniem kasjerowi:
  1. potwierdzenia rezerwacji/zamówienia,
  2. potwierdzenia przelewu w przypadku wyboru takiej formy płatności.

§ 6 
Zasady sprzedaży biletów online

 1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży online biletów i voucherów na Wydarzenia.
 2. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym bilecie i voucherze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży online pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru www.teatrplock.pl i wymaga spełnienia następujących warunków:
 1. podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, adresu e-mail (uwaga: należy sprawdzić, czy podany adres e-mail jest prawidłowy, w przypadku błędu w adresie otrzymanie wiadomości potwierdzającej dokonanie transakcji będzie niemożliwe), a także numeru NIP, jeśli Kupującym nie jest osoba fizyczna,
 2. zaakceptowania przez Kupującego warunków regulaminu,
 3. złożenia przez Kupującego zamówienia online,
 4. uiszczenia przez Kupującego opłaty za zamówienie przelewem, płatnością pay-by-link lub kartą płatniczą,
 5. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia online.
 2. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania opłaty przez bank Kupującego.
 3. Brak potwierdzenia przez bank Kupującego opłaty za zamówienie w ciągu 15 minut od wysłania zamówienia online powoduje automatyczne anulowanie zamówienia online.
 4. Płatności pay-by-link obsługiwane są przy użyciu systemu płatniczego zewnętrznego operatora płatności internetowych wskazanego na stronie internetowej Teatru, zwanego dalej Operatorem płatności.
 5. Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego obsługiwanego przez Operatora płatności, o którym mowa w pkt. 7 powyżej oraz za działania lub zaniechania Operatora płatności.
 6. Do ceny każdego biletu i vouchera online będzie doliczana prowizja z tytułu obsługi płatności przez Internet, pobierana przez Operatora płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej. O wysokości prowizji Kupujący zostanie poinformowany w trakcie realizacji transakcji.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2017 r. poz. 2454) sprzedaż objęta regulaminem nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 8. Wraz z potwierdzeniem realizacji zamówienia wysłanym na adres e-mail Kupującego, Kupujący otrzymuje fakturę VAT. W formularzu zamówienia online należy podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Jeśli Kupującym nie jest osoba fizyczna należy podać numer NIP.

§ 7
Kasa biletowa Teatru

 1. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzi Kasa Teatru. Godziny otwarcia kasy podane są na stronie internetowej Teatru www.teatrplock.pl  
 2. W przypadku Wydarzeń odbywających się w godzinach innych niż wymieniono powyżej, Kasa czynna jest również na godzinę przed ich rozpoczęciem.
 3. Płatności za bilety w kasie Teatru można dokonywać gotówką, kartą płatniczą
  lub BLIK. Teatr nie odpowiada za ewentualne przerwy w obsłudze płatności kartą płatniczą spowodowane przez operatora systemu.
 4. Faktury VAT wystawiane są na wniosek Klienta indywidualnego na podstawie wydanego paragonu w terminie wynikającym z przepisów prawa.
 5. Klient biznesowy powinien zgłosić wniosek o fakturę i podać numer NIP przed zakupem biletów.
 6. Kasa Teatru nie prowadzi rezerwacji biletów.
 7. Na 15 minut przed spektaklem sprzedawane są tylko bilety na bieżące przedstawienie.
 8. Całodobowo bilety na Wydarzenia Teatru można kupić przez Internet za pośrednictwem strony www.teatrplock.pl  W tym przypadku obowiązują zasady sprzedaży, płatności i dystrybucji biletów zapisane w Regulaminie zakupu biletów przez stronę internetową www.teatrplock.pl.

§ 8
Ulgi i promocje

 1. Bilety ulgowe są dostępne dla:
  1. dzieci, uczniów, studentów do ukończenia 26 roku życia
  2. emerytów i rencistów po 60 roku życia
  3. osób z niepełnosprawnością
  4. przewodników osób niewidomych, opiekunów i asystentów osób z niepełnosprawnościami
  5. osób posiadających odznaczenia: Zasłużony Działacz Kultury, Gloria Artis
 2. Bilet grupowy przysługuje grupom zorganizowanym, których uczestnicy mają prawo do biletu ulgowego.
 3. Teatr zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów na wybrane wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie.
 4. Informacje o promocjach dostępne są na stronie internetowej Teatr www.teatrplock.pl
 5. Osoba korzystająca z przysługującej zniżki jest zobowiązana do okazania stosownego dokumentu uprawniającego do zniżki przy zakupie biletu oraz przy wejściu do Teatru.
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane wydarzenia.

§ 9
Zwroty

 1. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ nie ma możliwości zwrotu biletów i żądania zwrotu pieniędzy, chyba że Wydarzenie zostało odwołane, przełożone lub nastąpiła zmiana tytułu.     
  Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami).
 2. Nie przybycie na Wydarzenie nie uprawnia do zwrotu należności za niewykorzystane bilety.
 3. W przypadku odwołania wydarzenia, Widzowie, którzy dokonali na nie rezerwacji i kupili bilet zostaną o tym fakcie niezwłocznie poinformowani przez Teatr w formie wiadomości e-mail wysłanej na wskazany adres lub telefonicznie na wskazany numer.
 4. W przypadku odwołania wydarzenia, Widz, pod rygorem utraty prawa do zwrotu biletu, powinien zgłosić zwrot w Kasie Teatru lub w Biurze Obsługi Widza nie później niż w terminie 30 dni od daty wydarzenia, którego dotyczył bilet.
 5. Zwrot zapłaconej za bilet kwoty nastąpi na podstawie dostarczonego biletu i dokumentu sprzedaży (faktura VAT) w formie jakiej dokonano zapłaty.
 6. Widz nie ma prawa ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów dodatkowych, takich jak hotel, dojazd.

§ 10 
Awaria sprzedaży online

 1. W przypadku  awarii Systemu sprzedaży online biletów, Teatr zawiesza sprzedaż biletów za jego pośrednictwem do czasu usunięcia awarii.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku awarii, o której mowa w ust. 1, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych w związku z przyjazdem na Wydarzenie.

§ 11
Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego z siedzibą w Płocku (09-400), ul. Nowy Rynek 11, wpisany do rejestru z numerem NIP: 774-000-21-69, nr REGON: 000286835.
 2. Z Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora można się skontaktować za pośrednictwem e-mail: iod@teatrplock.pl, 24 266 38 01.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. skutecznej obsługi rezerwacji (przesłanie potwierdzenia, informacja o ewentualnych zmianach w repertuarze),
  2. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży biletu, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO,
  3. obsługi reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO,
  4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z rachunkowością, podatkami, archiwalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  5. ewentualnie w celu dochodzenia i obrony roszczeń, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale często konieczne np. w celu dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest zarezerwowanie biletów. Podanie danych jest również warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych może uniemożliwić jej zawarcie.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych,
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
  4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 20 RODO,
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Dbamy o poufność Pani/Pana danych. Będziemy mogli je udostępnić również podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO (np. dostawcy/serwisanci oprogramowania). Będziemy także mogli udostępnić Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom współpracującym z nami w celu zapewniania ciągłości działań zwłaszcza w przypadku organizowania dodatkowych imprez, zajęć bądź innego rodzaju usług, których świadczenie nie odbywa się w sposób ciągły ale także podmiotom ubezpieczeniowym, bankom czy serwisom płatności elektronicznej. Będziemy także mogli udostępnić Państwa dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. firmy windykacyjne itp. Kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. przez czas dokonania rezerwacji,
  2. przez okres obowiązania umowy, rozpatrzenia reklamacji, a po tym okresie, również,
  3. przez okres przewidziany przepisami prawa - na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  4. po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Pani/ Pana dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 12 
Postanowienia końcowe

 1. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów i voucherów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.teatrplock.pl oraz w kasie biletowej Teatru.
 3. Informacje na temat repertuaru, cen biletów oraz godzin pracy telefonicznej rezerwacji biletów oraz kas biletowych Teatru aktualizowane są na bieżąco i publikowane na stronie internetowej Teatru www.teatrplock.pl

 

BIURO OBSŁUGI WIDZA TEATRU

tel. 24 266 38 08, 24 262 48 40

KASA BILETOWA TEATRU

tel. 24 266 38 17