Dzięki dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku została zrealizowana inwestycja pod nazwą: „Modernizacja oświetlenia scen Teatru”. Zadanie obejmowało zastosowanie najnowocześniejszych technologii: opraw oświetleniowych opartych na diodach LED, konsoli nastawczej oraz zastosowania urządzeń inteligentnych, pozwalających wzbogacić oprawę świetlną widowisk teatralnych. Kwota dofinansowania wyniosła 264 480,90 zł.