Wystawa poświęcona rodom Szembeków i Fredrów

12 października o godz. 17.00 zapraszamy na otwarcie wystawy „Stąd Nasz Ród” autorstwa Władysława Ryszarda Szeląga – prezesa Towarzystwa Historycznego im. Szembeków. Na spotkaniu, które odbędzie się ma górnym foyer Teatru, autor wystąpi z wykładem pt. „Szembekowskie ślady w dziejach historii Polski”.

Na wystawie znajdują się dokumenty archiwalne, m.in. generała dywizji Piotra hr. Szembeka, uczestnika kampanii napoleońskiej. W roku 1830 jego wojsko stacjonowało w Sochaczewie, gdzie przed wybuchem Powstania Listopadowego dla Szembeka i jego wojska Fryderyk Chopin zagrał koncert. Na planszach zobaczymy dokumenty przedstawiające prawnuków Aleksandra hr. Fredry, m.in. Marię z Fredrów – poetkę, która w roku 1927 napisała książkę „Niegdyś – wspomnienia o Aleksandrze hr. Fredrze”. Jej pierwsze wiersze drukowane były w roku 1881. Po ślubie Maria zamieszkała w południowej Wielkopolsce, w Siemianicach k. Kępna, gdzie do 1939 r. znajdowały się archiwa fredrowskie. Na wystawie będzie można zobaczyć również zdjęcia wnętrz pałacu Szembeków w Siemianicach, a także akwarele Juliusza Kossaka przedstawiające historię rodu Fredrów. Wśród prac są także plansze przedstawiające miejsce urodzenia Jana hr. Szembeka – wiceministra Spraw Zagranicznych II RP, w Porębie Żegoty k. Krakowa, a także kadry z życia Bogdana hr. Szembeka – wieloletniego prezesa Kółek Rolniczych w Wysocku Wielkim koło Ostrowa Wielkopolskiego, uczestnika Powstania Wielkopolskiego. Jego córkę możemy zobaczyć na zdjęciach archiwalnych ze ślubu z księciem Lwą Sapiehą.

Na wystawie zaprezentowana będzie również działalność, funkcjonującego od 1990 roku, Towarzystwa Historycznego im. Szembeków.